Skip to content

dev: create npm package

Jaroslav Hlavsa requested to merge npm-package into master

Chtěl bych vyřešit publikování v repositáři NPM, kvůli jednodušší konzumaci.

Současné řešení je těžce použitelné, např. protože se musí kopírovat.

Merge request reports