Skip to content

Update texts for first kick off

Ondřej Ezr requested to merge update_texts into master

Pro prezentování širší veřejnosti - přehlednější první stránka.

Merge request reports