README.md 1.87 KB
Newer Older
1
# Informace a pokyny pro orgány veřejné moci
Achilleas Pipinellis's avatar
Achilleas Pipinellis committed
2

Ondřej Ezr's avatar
Ondřej Ezr committed
3
Jak budovat a spravovat služby. Informace a pokyny pro orgány veřejné moci českého eGovermnentu. Tento repozitář je inspirován, a půjčuje si ze stránky z [Technických pokynů GDS][gds-way].
Achilleas Pipinellis's avatar
Achilleas Pipinellis committed
4

Ondřej Ezr's avatar
Ondřej Ezr committed
5
6
Stránka je vytvořena za použití [Jekyllu][Jekyll], a hostována za použití [GitLab Pages][GitLab Pages]. Používá HTML, SCSS, JavaScript, a obrázky z [GDS's Tech Docs
Template][tech-docs-template]. Stránka je přetvořena, aby fungovala s nástrojem Jekyll, namísto nástroje [Middleman][Middleman].
Achilleas Pipinellis's avatar
Achilleas Pipinellis committed
7

8
9
[gds-way]: https://github.com/alphagov/gds-way
[Jekyll]: https://jekyllrb.com
Ondřej Ezr's avatar
Ondřej Ezr committed
10
[GitHub Pages]: https://about.gitlab.com/product/pages/
11
12
[tech-docs-template]: https://github.com/alphagov/tech-docs-template
[Middleman]: https://middlemanapp.com
Achilleas Pipinellis's avatar
Achilleas Pipinellis committed
13

14
## Jak začít
Achilleas Pipinellis's avatar
Achilleas Pipinellis committed
15

Ondřej Ezr's avatar
Ondřej Ezr committed
16
Nainstalujte Ruby a [Bundler][bundler], nejjednodušeji přes [Ruby version
17
manager][rvm].
Achilleas Pipinellis's avatar
Achilleas Pipinellis committed
18

19
20
[rvm]: https://www.ruby-lang.org/en/documentation/installation/#managers
[bundler]: http://bundler.io/
Achilleas Pipinellis's avatar
Achilleas Pipinellis committed
21

Ondřej Ezr's avatar
Ondřej Ezr committed
22
Jakmile máte Ruby a Bundler nastaveny, nainstalujte v této složce závislosti pomocí:
Achilleas Pipinellis's avatar
Achilleas Pipinellis committed
23

24
25
26
```bash
bundle install
```
27

28
## Spuštění
29

30
Pro spuštění spusťte tento příkaz:
31

32
33
34
```bash
bundle exec jekyll serve --watch
```
35

36
37
To vytvoří lokální web server, pravděpodobně na http://127.0.0.1:4000/about
(sledujte řádek s `Server address:`). Při změně v Markdown souboru se stránky updatují automaticky (díky `--watch`).
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
## Big Thank you
To all these amazing people that did the hard work to make it easier:
* [Government Digital Service](https://github.com/alphagov)
* [18F](https://github.com/18F)
* [Government of Ontario](https://github.com/ongov)
* [NHS](https://github.com/nhsuk)
* [Co-op](https://github.com/coopdigital)
* [UK Home Office](https://github.com/UKHomeOffice)
* [U.S. Digital Service](https://github.com/usds)
* [República Argentina](https://github.com/argob)